Menü

ŞAN

ŞAN VE POPÜLER SAHNE ŞARKICILIĞI

Şan dersi öncelikle, doğru nefes almak, ses tonunu en efektif ve verimli biçimde kullanmak, sese zarar vermeden sınırları dahilinde tüm genişliği kullanmak ve bunu devamlı yapabilmek için ihtiyaç olan bilgi ve deneyimi kazanmayı hedeflemektedir. Bütün bunları doğru yaptığınızda doğru şarkı söylemek de beraberinde gelmektedir. Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde Şan dersleri, doğru nefes alma, doğru nefes kullanma, Artikülasyon (Temel Diksiyon) eğitimi, ses elemanlarını tanımak ve doğru kullanma, vücut potansiyelini tanıma, işitme, ezgi tekrar etme, temel ses ve nota bilgisi, ses egzersizleri, vokal egzersizlerini içermektedir. Şan derslerimizde nota eğitimi de verilmektedir.

NELER KAZANDIRIR?

- Eğitimli bir ses, hitabet konusunda da önemli bir yol katetmiş olacaktır.

- Topluluk içerisinde konuşma yapılırken, uzun süreli ses etkinliklerinde bulunulacağında, sesin verimini korumak pek çok kimse için büyük sorunken, eğitimli kişiler için hiç de zor değildir

- Doğru nefes ve artikülasyonla hem etkili bir konuşma yapabilir, hem de doğru perdeleri kullanarak ses kayıplarına engel olabilirsiniz

- Şan eğitimi hiç kimseye sahip olmadığı ses aralıklarını kullanmayı vaad etmemektedir. Şan eğitimi almanın en önemli faydası da burada ortaya çıkmaktadır, zira kişi kendi sınırlarını ve potansiyelini bilmekte ve buna göre davranmaktadır.

- Zira eğitim sonunda, daha önce kullanmadığınız ses register’larını (ses enstrümanı) kullanır hale geleceğinizden ses özelliklerinizde belirgin bir farklılık olacaktır

- Şan derslerimizde Doğru nefes, doğru sese; doğru ses, doğru artikülasyon ve doğru notalarla şarkıya dönüştürülür

- Şan Derslerimize katılan öğrencilerimiz konserlerimizde sahne almakta, kuracağımız orkestralara solist olarak yerleştirilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE KİMLER KATILABİLİR?

- Şan derslerine ve ses eğitimine başlamak için en ideal yaş 16’dır. Çünkü ergenlik dönemi ile gençlerin bedenlerinde değişen hormonal ve kimyasal sistemin yetişkinlik dönemine hazırlığı esnasında sesin oturması ve çocukluk sesinden kurtulması gerekliliğindedir.

- 10 yaş itibarı ile ses tellerini zorlamadan hobi amaçlı popüler sahne şarkıcılığı eğitimi almak mümkündür.

- Eğitim süresi haftada 1 gün olup, minimum 32 haftadan oluşmaktadır.

 

 


Essente Bilişim