Menü

ELEKTRO GİTAR

ELEKTROGİTAR

Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde elektrogitar derslerinde kişiye göre uyarlanabilen özel bir eğitim süreci uygulanmaktadır. Derslerimiz öğrencinin durumuna ve talebine göre tamamen değiştirilebilmekte, en efektif eğitim sistemi kişiye özel olarak geliştirilmektedir. Başlangıç düzeyinde tür ve tarz ayrımı olmayan temel eğitim verilmekte orta ve ileri düzeyde, tüm türlere değinmekte ve öğrencinin ilgi alanı yönünde bir repertuar üzerine yoğunlaşmaktayız. Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde elektrogitar eğitimi profesyonel ve akademisyen eğitmenler tarafından verilir. Öğrencilerimiz birebir elektrogitar eğitimi yanı sıra yaş ve seviyelere göre oluşturulan gruplarda solfej eğitimi almaktadırlar. Dünyanın en büyük müzik okulu olan London College of Music (LCM)’nin temellerine dayanarak eğitim verilmektedir.

NELER KAZANDIRIR?

-      Elektrogitar eğitimimiz, sadece elektrogitar özelinde değil, tüm gitar türleri, müzik teorisi ve müzik teknolojileri hakkında da eğitim ortamı yaratmaktadır

-      Elektrogitar hem kendi başına yetebilen bir solo çalgı, aynı zamanda bir eşlik çalgısıdır. Bu sebeple Elektrogitar eğitiminde solo çalışmaların yanı sıra grup (orkestra) çalışmaları da yapılmaktadır.

-       Müzik dinleme alışkanlığı kazanır.

-       Öğrencilerimiz, LCM derece sertifikaları ve mezun olma durumunda uluslararası akreditasyona sahip müzik okulu diploması ile özel okullarda ve iş hayatında akademik kariyer olarak kullanma şansına sahip olurlar.

EĞİTİM SÜRESİ VE KİMLER KATILABİLİR?

 

-       Eğitmenlerce uygunluğuna karar verilen 9 yaş ve üstü herkes elektrogitar eğitimi alabilir.

-       Haftada 1 gün 1 ders saati elektrogitar eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 1 gün 1 ders saati de grup halinde solfej eğitimi almaktadır.

-          LCM sınavlarında ise 8. Grade tamamlayan öğrencimiz teori sınavında da başarı göstermesi ile London College Of Music diploması sahibi olabilmektedir. Ayrıca her yıl İngiltere’den gelen komisyon gözetiminde yapılan derece sınavlarında başarı gösteren öğrencilerimize derece sertifikaları da verilmektedir. 

 

 


Essente Bilişim