Menü

VAGANOVA EDUCATION SYSTEM

Profesyonel bir sistem olan Vaganova Sistemi 4-18 yaşları arasındaki her öğrencinin seviyesinin belirlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamaktadır. Türkiye'de bu sistemle çalışan eğitim kurumlarındaki öğrenciler için her sene bir derece (grade) sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Bölümü Derece Başarı Belgesi alma hakkı elde eder. Sınava katılmak için öğrencinin en az 4 yaşında olması gerekmektedir. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin sınava giriş seviyesi yaşına ve becerilerine göre öğretmenleri tarafından belirlenir. 

Sistemin amacı eğitimli öğretmenler yetiştirip bale öğrencilerine nitelikli ve sağlıklı bir eğitim vermektir. Bunun yanında seminerler, workshoplar, derece sınavları, festivaller, yarışmalar ve yurtdışı eğitim programları sunarak bale eğitimi veren okulların gelişmesini, dünya standartlarına uygun hale gelmesini sağlamak istiyoruz.

 


Essente Bilişim